Blog > Komentarze do wpisu

Humanitarny

Słownik wyrazów obcych Kopalińskiego sprzed lat:
humanitarny «ludzki, miłujący człowieka, szanujący jego godność, odznaczający się humanitarnością, humanitaryzmem»

Na gruncie tej definicji mówienie o "bardziej humanitarnych warunkach egzystencji dla hodowanych kurczaków" (Kolenda-Zaleska we wczorajszej "Wyborczej") jawi się jako absurd, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę znaczenie łacińskich słów humanitas i humanus. Wprawdzie można mieć zastrzeżenia co do niektórych poczynań i postulatów ekologów, a pewna spotkana przeze mnie słuchaczka Radia Maryja skłonna była przypisać im chęć nadania szczurom praw człowieka, niemniej wydaje się, że celem działań na rzecz ochrony zwierząt nie jest zrównanie ich ze człowiekiem.

Co zatem należałoby zrobić z tym fantem? Albo znaleźć odpowiedniejsze niż "humanitarny" słowo na określenie działań na rzecz polepszenia losu zwierząt, albo usankcjonować używanie wyrazu dotyczącego ludzi w odniesieniu do zwierząt.

Pierwszego rozwiązania nikt nie brał pod uwagę (bo po co się wysilać?), zwyciężyło drugie i dlatego w słowniku języka polskiego PWN znajduje się następująca definicja kłopotliwego słowa:

«mający na celu dobro człowieka, poszanowanie jego praw i godności oraz oszczędzenie mu cierpień; też: mający na celu dobro zwierząt»

Oto przykład tego, jak różni aktywiści mogą, wbrew zdrowemu rozsądkowi, nadawać słowom nowe znaczenie, a językoznawcy to legitymizują, modyfikując odpowiednio słowniki.
środa, 05 listopada 2008, tomqpl

Polecane wpisy

Komentarze
Gość: Olsen, 158.75.25.*
2008/11/25 09:35:12
Mam nadzieję, że w Polsce nie dojdzie do absurdu rodem z Hiszpanii, gdzie uśmiechnięte słoneczko socjalizmu - Zapatero planuje nadać małpom prawa człowieka. A co do artykułu to uważam, iż należałoby użyć bardziej neutralnego "gatunkowo" słówka, może np. przyjazny?